Friday, September 23, 2022

How to tell the year of our birth according to Indian Almanac ?

  Friday, September 23, 2022
📅📆📅📆📅📆📅📅📆📅📆

We all blurt out our year of birth. But we are struggling only to tell the name of the birth year according to the Indian almanac. Here is the details of the year of your birth. Protect this information prepared by some pious person.
 
( 1867, 1927,1987,) Prabhava
 (1868,1928,1988)Potential
(1869,1929,1989):Shukla
(1870,1930,1990) Promoted
(1871,1931, 1991) Progeny
(1872,1932,1992): Angirasa
(1873,1933,1993)Srimukha
(1874,1934,1994) Bhava
(1875,1935,1995)Young
(1876,1936,1996): Dhata
(1877,1937,1997): Iswara
(1878,1938,1998): Cereal
(1879,1939,1999): Pramadi
(1880,1940,2000) Vikrama
(1881,1941,2001) Taurus
(1882,1942,2002: Chitrabhanu
(1883,1943,2003)* Swabhanu
1884,1944,2004): Taran
(885,1945,2005): Parthiva
(1886,1946,2006) Expenditure
(1887,1947,2007) Sarvajit
(1888,1948,2008)
omnipresent
(1889,1949,2009)Anti
(1890,1950,2010) Perversion
(1891,1951,2011) Khara
(1892,1952,2012)Nandana
(1893,1953,2013)Vijaya
(1894,1954,2014): Jay
(1895,1955,2015): Cupid
(1896,1956,2016): Durmukhi
(1897,1957,2017) Hevilambi
(1898,1958,2018)Delay
(1899,1959,2019): Vicar
(1900,1960,2020: Sharvari
(1901,1961,2021)Plava
(1902,1962,2022) Shubhkrit
(1903,1963,2023) Sobhakrit
(1904,1964,2024) Anger
(1905,1965,2025): Vishwavasu
(1906,1966,2026) Parabhava
(1907,1967,2027)Plavanga
(1908,1968,2028)Key
(1909,1969,2029)Gentle
(1910,1970,2030) Modest
(1911,1971,2031) Opposite
(1912,1972,2032) Paridhavi
(1913,1973,2033)Error
(1914,1974,2034) Ananda
(1915,1975,2035): Demon
(1916,1976,2036)Nala
(1917,1977,2037)Pingala
(1918,1978,2038)Kaliyukti
(1919,1979,2039) Siddharthi
(1920,1980,2040)Rowdri
(1921,1981,2041) Durmati
(1922,1982,2042) Dundubhi
(1923,1983,2043) Rudhirodgari
(1924,1984,2044): Raktakshi
(1925,1985,2045)Wrath
(1926,1986,2046)Akshay

📅📆📅📆📅📆📅📆📅📆

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಥಟ್ಟನೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪಂಚಾಂಗ ರೀತ್ಯಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂವತ್ಸರದ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಮಾತ್ರ ತಡಕಾಡುತ್ತೇವೆ . ಇಗೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ ಯಾವ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿದೆಯೆಂಬ ವಿವರ.ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಮಾಹಿತಿ ರಕ್ಷಿಸಿಡಿ.
 
*( 1867, 1927,1987,)*: ಪ್ರಭವ
*(1868,1928,1988)*: ವಿಭವ 
*(1869,1929,1989)*: ಶುಕ್ಲ 
*(1870,1930,1990)*: ಪ್ರಮೋದೂತ
*(1871,1931, 1991)*: ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿ 
*(1872,1932,1992)*: ಅಂಗೀರಸ
*(1873,1933,1993)*: ಶ್ರೀಮುಖ 
*(1874,1934,1994)*: ಭಾವ 
*(1875,1935,1995)*:ಯುವ 
*(1876,1936,1996)*: ధాత
*(1877,1937,1997)*:  ಈಶ್ವರ 
*(1878,1938,1998)*: ಬಹುಧಾನ್ಯ
*(1879,1939,1999)*: ಪ್ರಮಾದಿ 
*(1880,1940,2000)*: ವಿಕ್ರಮ
*(1881,1941,2001)*: ವೃಷ
*(1882,1942,2002)*: ಚಿತ್ರಭಾನು 
*(1883,1943,2003)*: ಸ್ವಭಾನು 
*(1884,1944,2004)*: ತಾರಣ 
*(1885,1945,2005)*: ಪಾರ್ಥಿವ 
*(1886,1946,2006)*: ವ್ಯಯ 
*(1887,1947,2007)*: ಸರ್ವಜಿತ್
*(1888,1948,2008)*:
ಸರ್ವಧಾರಿ 
*(1889,1949,2009)*: ವಿರೋಧಿ 
*(1890,1950,2010)*: ವಿಕೃತಿ 
*(1891,1951,2011)*: ಖರ
*(1892,1952,2012)*:  ನಂದನ 
*(1893,1953,2013)*: ವಿಜಯ
*(1894,1954,2014)*: ಜಯ
*(1895,1955,2015)*: ಮನ್ಮಥ
*(1896,1956,2016)*: ದುರ್ಮುಖಿ
*(1897,1957,2017)*: ಹೇವಿಳಂಬಿ
*(1898,1958,2018)*: ವಿಳಂಬಿ 
*(1899,1959,2019)*: ವಿಕಾರಿ
*(1900,1960,2020)*: ಶಾರ್ವರಿ 
*(1901,1961,2021)*: ಪ್ಲವ 
*(1902,1962,2022)*: ಶುಭಕೃತ 
*(1903,1963,2023)*: ಶೋಭಕೃತ 
*(1904,1964,2024)*: ಕ್ರೋಧಿ 
*(1905,1965,2025)*: ವಿಶ್ವಾವಸು 
*(1906,1966,2026)*: ಪರಾಭವ
*(1907,1967,2027)*: ಪ್ಲವಂಗ 
*(1908,1968,2028)*: ಕೀಲಕ 
*(1909,1969,2029)*: ಸೌಮ್ಯ 
*(1910,1970,2030)*:  ಸಾಧಾರಣ 
*(1911,1971,2031)*: ವಿರೋಧಿಕೃತ 
*(1912,1972,2032)*: ಪರಿಧಾವಿ
*(1913,1973,2033)*: ಪ್ರಮಾದ
*(1914,1974,2034)*: ಆನಂದ
*(1915,1975,2035)*: ರಾಕ್ಷಸ
*(1916,1976,2036)*: ನಳ
*(1917,1977,2037)*: ಪಿಂಗಳ
*(1918,1978,2038)*: ಕಾಳಯುಕ್ತಿ
*(1919,1979,2039)*: ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ
*(1920,1980,2040)*: ರೌದ್ರಿ 
*(1921,1981,2041)*: ದುರ್ಮತಿ 
*(1922,1982,2042)*: ದುಂದುಭಿ
*(1923,1983,2043)*: ರುಧಿರೋದ್ಗಾರಿ 
*(1924,1984,2044)*: ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ 
*(1925,1985,2045)*: ಕ್ರೋಧನ
*(1926,1986,2046)*: ಅಕ್ಷಯ
logoblog

Thanks for reading How to tell the year of our birth according to Indian Almanac ?

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment