Kpscvani

educational ,employment ,health,sports,political news and other information


Friday, December 15, 2023

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ: ಇಲಾಖಾ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ 232 ವಾರ್ಡನ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

  shekharagouda       Friday, December 15, 2023
𝐒𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭 :Recruitment information 

𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭:𝐀𝐥𝐥 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭

𝐏𝐥𝐚𝐜𝐞:𝐒𝐓𝐀𝐓𝐄/𝐂𝐄𝐍𝐑𝐀𝐋

𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝐃𝐚𝐭𝐞:15/12/2023 

𝐒𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭:𝐉𝐏𝐉/𝐏𝐃𝐅

𝐒𝐢𝐳𝐞 𝐎𝐟 𝐒𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭:𝟗𝟓𝐊𝐛

𝐍𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐏𝐚𝐠𝐞𝐬:1

𝐒𝐜𝐚𝐧𝐞𝐝 𝐂𝐨𝐩𝐲: 𝐘𝐞𝐬

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐓𝐞𝐱𝐭:𝐍𝐨

𝐏𝐚𝐬𝐬𝐰𝐨𝐫𝐝 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐞𝐝:𝐍𝐨

𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 :𝐀𝐯𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞

𝐂𝐨𝐩𝐲 𝐓𝐞𝐱𝐭:𝐍𝐨

𝐏𝐫𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞:𝐘𝐞𝐬

𝐐𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐎𝐟 𝐒𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭:𝐇𝐢𝐠𝐡

𝐒𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐒𝐢𝐳𝐞 𝐑𝐞𝐝𝐮𝐜𝐞𝐝:𝐍𝐨

𝐏𝐚𝐬𝐬𝐰𝐨𝐫𝐝:𝐍𝐨

𝐂𝐨𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐒𝐮𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭 :𝐅𝐫𝐞𝐞

𝐔𝐬𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐥𝐲

𝐒𝐚𝐯𝐞 𝐓𝐫𝐞𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐚𝐯𝐞 Soil

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ: ಇಲಾಖಾ  ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ  232 ವಾರ್ಡನ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 08 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ 08 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಪೈಕಿ 02 ಖಾಯಂ ಹಾಗೂ 02 ನೌಕರರು ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್/ಜೂನಿಯರ್ ವಾರ್ಡನ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ 04 ನಿಲಯಗಳ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ವೃಂದದ ಅಡುಗೆಯವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್ ಹುದ್ದೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯುಕ್ತರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ:06-12-2023 ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ವೃಂದದ ವಾರ್ಡನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ವೃಂದದ ನೌಕರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ಯಿಂದ 140 ವಾರ್ಡನ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು Add:16/12/2023 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಂದು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದುವರೆದು, ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೋಟಾದಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 232 ವಾರ್ಡನ್ ಗಳ ಭರ್ತಿ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿ ದೊರೆತ ನಂತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

1. ಇರುವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪದ ವಸತಿನಿಲಯದ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

2. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯ ಪಾಲಕರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇತರೇ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

3. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಪಾಲಕರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ವಾರ್ಡನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

4. ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ / ಪುರುಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

👉 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಾಲಕಿಯರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

👉 ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾರಿ ಮಹಿಳಾ  ವಾರ್ಡನ್‌ಗಳನ್ನೇ  ನೇಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

👉 ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

👉 ಗೋಡೆಗಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

 
logoblog
Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment