Friday, March 11, 2022

Excise Guard Final List Check the table

  Friday, March 11, 2022
                
      💚       Excise Guard Final List   ❤

ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕರು (Excise Guard) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ KPSC ಯು  ಅಂತಿಮ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ (Revised Final Select List) ಯನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.!!

      ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ  ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ

👉  ಆಯೋಗದ ಅಧಿಸೂಚನೆ vec w delta j : ಇ(3)11353/2016-2017/ಪಿಎಸ್.ಸಿ, ದಿನಾಂಕ:28/02/2017ರಂದು ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ ಅಬಕಾರಿ ರಕ್ಷಕರು (ಪುರುಷ) 952 (945+7 sigma_{j}*z ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು (ನೇಮಕಾತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1996ರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:30/04/2019ರಂದು ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ:6680/2021 (S-KSAT) ರ ದಿನಾಂಕ:21/12/2021ರ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3343-44/2019 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:04/03/2020 ರಂದು ನೀಡಲಾದ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾ ಶಂಕರ ಸಂಗೊಂಡ (ನೋ.ಸಂ-6164866) ಇವರನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಸದರಿಯವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ. ಭೀರಣ್ಣ (ನೋ.ಸಂ 6287054) ಎಂಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
        ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿ 
            👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇
                  CLICK ON LINK FOR FILE 
logoblog

Thanks for reading Excise Guard Final List Check the table

Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment