Kpscvani

educational ,employment ,health,sports,political news and other information


Friday, June 3, 2022

MESCOM POWERMAN'S ORDER

  shekharagouda       Friday, June 3, 2022
ಮಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪೆನಿ ನಿಯಮಿತ

ನಿಗಮದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕವಿಪ್ರನಿನಿ/ಬಿ16/86473/2018-19, ದಿನಾಂಕ: 25.02.2019 ಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಿರಿಯ ಪವರ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ, ದಿನಾಂಕ:26.05.2022 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ದೃಢೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:06.06.2022 ರ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ “ ಡಾ|| ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ಮಿಲ್ಲರ ರಸ್ತೆ, ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560052” ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಗಧಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
                   CLICK FOR FILE
logoblog
Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment