Header Ads

Marks List of Assistant lecture's

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು) -2021

ಮುಖಪುಟ > ನೇಮಕಾತಿ > ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು) -2021

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

               👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 

No comments

Powered by Blogger.