Kpscvani

educational ,employment ,health,sports,political news and other information


Saturday, July 9, 2022

Marks List of Assistant lecture's

  shekharagouda       Saturday, July 9, 2022
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು) -2021

ಮುಖಪುಟ > ನೇಮಕಾತಿ > ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು) -2021

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ – ಅಂತಿಮ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ - ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳು

               👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 👇 
logoblog
Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment