Kpscvani

educational ,employment ,health,sports,political news and other information


Tuesday, April 18, 2023

2nd PUC Result 2023

  shekharagouda       Tuesday, April 18, 2023

ಈಗಾಗಲೇ  ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು.ಮಕ್ಕಳ ತಾವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ .ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿದ್ದರೆ


      ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು.ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

logoblog
Previous
« Prev Post

No comments:

Post a Comment